MINUN OULUNI ON VÄLITTÄVÄ, MONIMUOTOINEN JA ENNAKKOLUULOTON POHJOIS-SUOMEN PÄÄKAUPUNKI

Minun Oulussani kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kaikista pidetään huolta. Terveyskeskuslääkärille pääsee ripeästi ja mielenterveyspalveluita on saatavilla matalalla kynnyksellä. Sosiaalitoimi vastaa ihmisten välittömään avuntarpeeseen joustavasti ja syrjäytyminen estetään laaja-alaisilla palveluilla. Nuorille tarjotaan maksuttomia ehkäisypalveluja ja vanhushoivan laatua parannetaan

Minun Oulussani ihmiset saavat tehdä työtä. Työttömille tarjotaan kunnollisia työllistymismahdollisuuksia palkkatuella. Nuorille järjestetään kesätyömahdollisuuksia. Kaupunki on hyvä työnantaja, joka ottaa henkilöstön mukaan palveluiden kehittämiseen. Julkisilla hankinnoilla työllistetään paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Minun Oulussani kannetaan ympäristövastuuta. Päästöjä vähennetään satsaamalla joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Energiaa tuotetaan pääosin uusiutuvilla energianlähteillä ja julkisissa hankinnoissa pyritään mahdollisimman vähän ilmastopäästöjä ja saasteita tuottaviin ratkaisuihin. Sanginjoen ulkometsä suojellaan.

Minun Oulussani on varaa asua. Pidetään kiinni maapolitiikasta, jolla on pystytty takaamaan riittävä asuntojen määrä ja kohtuullinen hinta. Rakennetaan riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja estetään asuinalueiden eriytyminen. Kaupunki- ja kuntakeskusten elinvoima taataan suuntaamalla kauppaa ja asuntorakentamista niihin. Homerakennukset korjataan ja uusien syntyä estetään paremmalla rakennusvalvonnalla.

Minun Oulussani arvostetaan kulttuuria ja liikuntaa. Teatterin ja muiden kulttuurilaitosten toimintamahdollisuudet taataan. Kulttuuriyhdistyksiä avustetaan ja niille tarjotaan edullisia toimitiloja. Julkiseen tilaan hankitaan taidetta ja tapahtumien järjestämistä tuetaan. Nuorille tarjotaan maksuttomat liikuntavuorot ja vanhuksille ja työttömille alennusvuoroja kaupungin liikuntapaikoille.

Minun Oulussani ymmärretään koulutuksen arvo. Kaikkien lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus palautetaan ja kaikille peruskoulun päättäville taataan jatko-opiskelupaikka. Varhaiskasvatuksen ja koulujen opetusryhmien koot pidetään kohtuullisina.

Minun Oulussani ollaan kansainvälisiä. Ketään ei syrjitä ja kaupunki on avoin maahanmuuttajille ja huolehtii heidän kotoutumispalveluistaan. Tehdään yhteistyötä Suomen muiden kaupunkien mutta myös naapurimaiden ja maailman kaupunkien kanssa.