POHJOISUUS JA ALUEPOLITIIKKA

Etelä-Suomessa ei usein ymmärretä, että Pohjois-Pohjanmaa on väestörakenteeltaan Suomen nuorin maakunta. Oulun seutu on tämän hetken talousongelmista huolimatta yksi Suomen vahvimmin kasvavista ja kehittyvistä maakunnista. Tämä on pidettävä mielessä, kun eduskunnassa tehdään päätöksiä. Esimerkiksi riittävät koulutuspaikat on varmistettava isojen nuorisoikäluokkien tarpeisiin.

Jotta elinvoima säilyy ja kehittyy Pohjois-Pohjanmaalla, pitää liikenneyhteyksien pitää kunnossa. Tärkeää on parantaa erityisesti Seinäjoki-Oulu-rataosuutta ja nelostietä välillä Oulu-Kemi. Lisäksi Oulun sataman väyläsyvyyttä olisi kasvatettava.

Oulun yliopisto on merkittävä alueellisen menestyksen moottori, joten sen rahoituksesta ja laaja-alaisuudesta on pidettävä kiinni. Myös Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluverkko on pidettävä kattavana ja laadukkaana, sillä korkeakoulujen merkitys aluetaloudelle ja alueiden kehitykselle on ratkaisevan keskeinen. On tärkeää, että erilaisia hankerahoituksia ja kehityshankkeita kanavoidaan myös Pohjois-Suomen oppilaitoksille ja tutkimuskeskuksille.

”KORKEAKOULUJEN MERKITYS ALUETALOUDELLE JA ALUEIDEN KEHITYKSELLE ON RATKAISEVAN KESKEINEN.”

– Hanna

Valtion tulee olla aktiivinen omistaja omistamissaan yhtiöissä ja ottaa myös yhtiöiden päätöksissä huomioon niiden aluepoliittiset ja -taloudelliset vaikutukset. Biotalous ja uusiutuva energiantuotanto voivat tuoda uutta elinvoimaa myös Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutuille, harmaantuville ja hiipuville alueille.