MAAHANMUUTTO JA TASA-ARVO

Ihmiset ovat aina liikkuneet maiden ja alueiden rajojen yli ja tekevät niin jatkossakin. Ihmiset liikkuvat paljon vapaaehtoisesti töiden, rakkauden ja seikkailujen perässä. Mahdollisimman vapaa liikkuvuus on hyvä asia, eikä ihmisiä pidä määritellä ensisijaisesti kansallisuutensa perusteella. Maahanmuutto tuo Suomeen paljon hyvää, esimerkiksi kansainvälisiä osaajia yrityksille, nuoria työntekijöitä ja uusia vaikutteita. Maahanmuuttoon liittyy myös ongelmia, joita voi lieventää systemaattisella politiikalla.

Vapaaehtoisen ja työperäisen maahanmuuton lisäksi monet joutuvat muuttamaan toisiin maihin pakkotilanteessa. Esimerkiksi sodat, konfliktit, sorto, äärimmäinen köyhyys ja ilmastonmuutos ajavat ihmisiä pakolaisiksi ja vastentahtoisiksi siirtolaisiksi. Useiden riehuvien konfliktien ja sisällissotien takia tänä päivänä maailmassa on yhtä paljon pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kuin toisen maailmansodan aikana.

”MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUKSEEN JA KIELEN JA KULTTUURIN
OPETUKSEEN TULEE KIINNITTÄÄ ERITYISEN PALJON HUOMIOTA.”

– Hanna

Suurin osa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista suuntautuu konfliktimaiden naapureihin Afrikassa ja Lähi-Idässä. Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita pyrkii myös Eurooppaan ja vähäisissä määrin Suomeenkin. Euroopalla on yleisinhimillinen velvollisuus ottaa vastaan turvaa hakevia ihmisiä. Samoin Suomen tulee ottaa vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Tulijoiden kotoutukseen ja kielen ja kulttuurin opetukseen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Erityisesti kannattaa panostaa työharjoitteluihin, sillä työn parissa kielen ja kulttuurin oppii parhaiten. Maahanmuuttajien eriytyminen alueellisesti pitää estää suunnitelmallisella kaavoitus- ja asuntopolitiikalla. Rasismin ehkäisyyn ja kitkemiseen pitää panostaa systemaattisesti.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on oltava samanlaiset oikeudet kuin muillakin. Tasa-arvoinen avioliittolaki pitää säätää viipymättä. Homoparit pitää saattaa avioliitto- ja perhelainsäädännössä samalle viivalle heteroparien kanssa. Translakia pitää uudistaa siten, ettei sukupuoltaan korjaavan ole pakkoa hankkia sterilisaatiota.

”SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖILLÄ ON OLTAVA SAMANLAISET OIKEUDET KUIN MUILLAKIN.”

– Hanna

Sukupuolten välistä palkkaepätasa-arvoa pitää pyrkiä kaventamaan systemaattisesti ja vanhemmuuden kustannukset pitää tasata työnantajien kesken. Isien oikeutta vanhemmuuteen erityisesti erotilanteissa pitää parantaa. Lähisuhdeväkivaltaa pitää pyrkiä ehkäisemään, ja ensi- ja turvakodeille pitää turvata riittävä rahoitus.

Ruotsinkielisten ja vähemmistökielisten riittävät oikeudet pitää turvata, ja saamelaisperheiden lapsille pitää järjestää kielipesätoimintaa.