KANSAINVÄLISYYS JA ULKOPOLITIIKKA

Suomen ulkopolitiikan pitää perustua globaalin rauhan rakentamiseen. Siihen ei sovi sotilasliittoihin kuuluminen. Suomen ei pidä liittyä Natoon. Kehitysyhteistyöhön tulee panostaa ja sen hankkeet suunnata paikallisyhteisöjen tukemiseen.

Natoon liittyminen heikentäisi Suomen turvallisuustilannetta, sillä Naton aseet on suunnattu pääasiassa Venäjää kohti ja Naton jäsenenä Venäjä näkisi Suomen uhkana. Natomaana Suomi olisi myös osallinen Naton eri puolilla maailmaa käymissä konflikteissa. Meidän tulee jatkossakin pysyä kansainvälisten konfliktien ulkopuolella ja pyrkiä edistämään rauhan rakentamista ympäri maailmaa. Suomi on osa EU:ta ja sen ulkopolitiikkaa, mutta sen lisäksi Suomen pitää harjoittaa omaa ulkopolitiikkaansa ja suoria suhteita unionin ulkopuolisiin maihin.

Kehitysyhteistyömäärärahoja pitää pyrkiä asteittain nostamaan 0,7 prosenttiin bkt:sta. Kehitysyhteistyöhankkeet pitää suunnata siten, että ne tukevat kohdemaiden paikallisyhteisöjä ja -talouksia niiden omista tarpeista ja lähtökohdista käsin. Hankkeiden keskiössä pitää olla paikallistalouden vahvistaminen, ympäristöllinen kestävyys, naisten oikeuksien vahvistaminen ja koulutus.

”SUOMEN PITÄÄ PYRKIÄ VAIKUTTAMAAN SIIHEN, ETTÄ EU:TA
KEHITETÄÄN SOSIAALISEMMAKSI JA IHMISTEN HYVINVOINTIA
ENEMMÄN TUKEVAKSI UNIONIKSI.”

– Hanna

EU on tuonut mukanaan Suomelle hyviäkin asioita, mutta samalla se on sitonut meidät oikeistolaiseen uusliberaaliin politiikkaan ja vähentänyt kansallista päätösvaltaa. EU-jäsenyys on tosiasia, ja Suomen pitää pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU:ta kehitetään sosiaalisemmaksi ja ihmisten hyvinvointia enemmän tukevaksi unioniksi. Maiden itsemääräämisoikeutta pitää myös pyrkiä vahvistamaan ja turhaa byrokratiaa purkamaan.

Eurovaluutan luominen oli iso virhe. Liian erilaiset taloudet yhdistettiin saman rahapolitiikan alle ja vietiin mailta mahdollisuus tehdä suhdannepolitiikkaa rahapolitiikan keinoin. EKP:n toimintaa pitää muuttaa siten, että sen keskeiseksi tehtäväksi asetetaan työllisyyden hoito ja yhteiskuntien vakauden tukeminen. Mikäli euroa ei saada korjattua toimivaksi, tulee eurovaluutta purkaa hallitusti.