VEM HANNA SARKKINEN?

Jag är en 28-årig rödgrön politiker från Uleåborg. Jag studerade idé- och lärdomshistoria som huvudämne
och administrationsvetenskap som ett långt biämne vid Uleåborgs universitet och blev klar med mina
studier under våren 2014. För närvarande verkar jag som riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Uleåborg, och viceordförande i Vänsterpartiet. Tidigare har jag arbetat som säljare
och organisationssekreterare vid sidan av studier. Jag läser och motionerar på fritiden.

Min värdevärld är grön och vänstersinnad. Inom politiken är det viktigt för mig att främja ekonomisk och
samhällelig jämnställdhet samt stödja mellanmänsklig solidaritet. Jag vill minska på skillnader i inkomst och
välstånd och utveckla ett sådant samhälle där ingen utestängs eller förtrycks. Utveckling måste ske inom
ramarna för jordens bärkraft, för något bra liv kan inte finnas om vårt jordklot förstörs.

Sedan cirka åtta år har jag varit aktiv inom politik. I riksdagsvalet 2011 fick jag över 3200 röster. I europavalet våren 2014 samlade jag över 7100 röster. Och sen – jag fick över 9500 röster i riksdagsvalet 2015 och blev valt till riksdagen.

HANNA TYCKER OM:

+ avgiftsfri utbildning
+ jämn fördelning av föräldraskapets kostnader
+ progressiv beskattning
+ kollektivtrafik
+ förnybar energi
+ jämnställd äktenskapslag
+ grundinkomst
+ en enhetlig grundskola av god kvalitet
+ arbetstagarnas rättigheter
+ återvinning
+ högklassiga offentliga tjänster
+ minoriteternas rättigheter
+ arbetssäkerhet
+ förbättring av småföretagarnas ställning
+ att värna om Norra Finland

HANNA TYCKER INTE OM:

– skattesmitning
– rasism
– trakassering av fattiga
– arbetsavtal med noll timmar
– NATO
– förorening
– privatisering av tjänster
– stora inkomstskillnader
– glupskhet nedmontering av social- och hälsotjänster
– bortglömmande av kultur
– hemlöshet
– olikvärdighet inom utbildning