Täytin muutama viikko sitten 30-vuotta. Ennen syntymäpäivää olisin siis ikäni puolesta ollut Sipilän hallituksen työehtoleikkurin piirissä. Nyt kaksi viikkoa myöhemmin olisin turvassa. Kyse on ikäsyrjinnästä ja epäoikeudenmukaisesta politiikasta.

Eduskunta keskusteli tänään opposition tekemästä välikysymyksestä liittyen nuorten työehtojen heikentämiseen. Hallitus aikoo entisestään lisätä nuorten työelämän epävarmuutta sallimalla alle 30-vuotiaiden perusteettomat määräaikaisuudet lyhyen työttömyyden jälkeen ja helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen työpaikoilla. Nämä esitykset eivät ole tulevaisuuden työmarkkinapolitiikkaa, vaan paluuta menneisyyteen, jolloin työntekijällä ei ollut lailla suojattuja oikeuksia. Vasemmistoliitto ei voi tällaista hyväksyä, ja siksi yritämme kaataa hallituksen epäluottamusäänestyksessä huomenna.

Hallituksen esitykset ovat huonosti perusteltuja, epäoikeudenmukaisia, eivätkä ne paranna työllisyyttä. Alle 30-vuotiaissa on monenlaista porukkaa, monenlaisella koulutuksella ja erilaisella työkokemuksella, heidän niputtamisensa iän perusteella samaan kategoriaan ja työehtojen heikentäminen on perusteetonta ja syrjivää.

EU:n työsyrjintädirektiivi kieltää ikäperusteisen syrjinnän. Jos toimet ovat oikeasuhtaisia ja hyvin perusteltuja, voi erilainen kohtelu olla oikeutettua. Hallituksen suunnitelmat eivät sitä ole, sillä ei ole olemassa kunnon todisteita siitä, että työehtojen heikennykset lisäisivät työllisyyttä. 30-vuoden ikäraja on myös varsin korkea. Esitys ei siis todennäköisesti lisää työllisyyttä, se ainoastaan entisestään heikentää nuorten työehtoja ja lisää määräaikaisuuksia.

Työelämä näyttäytyy monille nuorille armottomana kilpailuna, pätkittyinä työsuhteina ja epävarmana toimeentulona. Tämä aiheuttaa epävarmuutta koko elämään ja lykkää perheenperustamista. Pätkä- ja silpputyöt kasaantuvat erityisesti nuorille naisille. Joillekin pätkä- ja silputyöt ovat oma valinta, mutta monille ne ovat pakkopullaa. Useimmat alle 30-vuotiaat haluaisivat pysyvän työn ja turvatun toimeentulon.

Kuvitelkaapa tilanne, jossa hallituksen esitys olisi mennyt läpi, ja 28-vuotias nainen on saamassa työpaikan. Työnantaja todennäköisesti kirjoittaa naiselle määräaikaisen työsuhteen, vaikka työvoimantarve olisi pysyvä – koska voi niin tehdä. Näin työnantaja ikään kuin suojautuu työntekijän mahdolliselta tulevalta raskaudelta. Jos hallituksen esitys menee läpi, tulee nuorten naisten työmarkkina-asema todennäköisesti entisestään heikkenemään, ja työmarkkina-aseman heikkeneminen ei kyllä kannusta perheenperustamiseen, vaikka halua olisi.

Pelkkä nuorten kurittaminen ei hallitukselle riitä, vaan he haluavat myös helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen työpaikoilla. Suomen irtisanomissuoja ei nytkään ole eurooppalaisittain erityisen vahva, mutta sitä halutaan silti heikentää. Irtisanomissuojan heikentäminen isolta joukolta suomalaisia tarkoittaa, että heidät siirretään ikään kuin ikuiselle koeajalle. Pitää pelätä, että irtisanooko työnantaja minut, jos olen aktiivinen ammattiyhdistysliikkeessä tai tuleeko lappu kouraan, kun olen joutunut olemaan poissa töistä sairaan lapsen takia.

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on vaikea toteuttaa niin, etteikö se johtaisi ns. pärstä-perusteisiin irtisanomisiin. On muistettava, että nykyiselläänkin työnantaja voi tuotannollis-taloudellisten syiden ohella irtisanoa työntekijän, joka laiminlyö työntekemisen tai käyttäytyy epäasiallisesti.

Hallituksen esitykset ovat huonosti perusteltuja, epäoikeudenmukaisia, eivätkä ne paranna työllisyyttä. Todellinen tavoite taitaakin olla työntekijöiden aseman heikentäminen. Esitykset ovat myös ristiriidassa työoikeuden ja syrjimättömyyden periaatteen kanssa. Saa nähdä, saako hallitus edes läpi näitä heikosti valmisteltuja ja huonosti perusteltuja esityksiään. Toivottavasti ei.

Kommentit

kommenttia