Valitettavasti suu kertoo usein ihmisen yhteiskunnallisen aseman, sillä vähävaraisilla ei ole aina varaa hoitaa hampaitaan. Siksi jätin tänään Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän allekirjoittaman lakialoitteen, jonka tarkoitus on hillitä hammashoidon asiakasmaksuja. Esitämme, että hammashoidon asiakasmaksut sisällytetään terveydenhuollon vuosittaiseen maksukattoon.

Suun terveydessä on kyse perusterveyspalvelusta, eikä ole perusteltua, että yhden ruumiinosan hoito ja sen hoidon kustannukset ovat muusta terveydenhuollosta erillinen osa-alue. Suun terveys heijastuu muuhunkin terveyteen ja suun terveyden laiminlyönti voi aiheuttaa muita terveysongelmia ja kuluja muussa terveydenhuollossa.

Tällä hetkellä hammashoidossa asiakasmaksut ovat huomattavasti muuta terveydenhuoltoa isommat ja asiakasmaksuilla kerätään huomattavasti isompi osa hoidon kustannuksista kuin muussa terveydenhuollossa. Hammaslääkärikäynnit eivät kerrytä vuosittaista terveydenhuollon maksukattoa, eli asiakasmaksuilla ei ole mitään vuosittaista ylärajaa.

Esitänkin lakialoitteessa, että suun terveydenhuolto ja sen asiakasmaksut tulisi rinnastaa muuhun terveydenhuoltoon ja julkiset suunterveydenpalvelut tulisi sisällyttää terveydenhuollon maksukattoon. Näin voitaisiin hillitä erityisesti pienituloisille kohdistuvaa maksurasitusta ja lisätä terveydellistä tasa-arvoa.

Tässä linkki lakialoitteeseen Eduskunnan verkkosivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_1+2018.aspx

Kommentit

kommenttia