Jätin kirjallisen kysymyksen opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok) peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvan seksuaalikasvatuksen epäämisestä nuorilta. Ylen uutisen mukaan esimerkiksi Mukkulan ja Nastolan kouluissa on seksuaaliasioiden käsittely jätetty joidenkin nuorten osalta väliin heidän vanhempiensa vaatimuksesta.

Suomen koulutusjärjestelmän tärkeä periaate on se, että opetussuunnitelman mukaiset oppisisällöt ovat jokaisen suomalaisen saatavilla taustasta riippumatta. Perusopetuksessa ei voida lähteä siitä, että vanhemmat voivat kieltää tiettyjen oppisisältöjen opettamisen lapsilleen. Seksuaalikasvatuksen kieltäminen rikkoo lasten ja nuorten oikeuksia.

Osana koulujen terveyskasvatusta annetaan ikäkauden mukaista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on terveen ja tasapainoisen minäkuvan kehittyminen. Seksuaalikasvatus tukee myös kansanterveyttä.

Terveystiedon tunnilla saadaan oikeaa tietoa ja opitaan tekemään valintoja, jotka parantavat elämänlaatua tukemalla ja suojelemalla seksuaalista kehitystä. Tiedot, taidot ja positiiviset arvot kehittävät osaltaan yhteiskuntaa myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan. Laadukkaan seksuaalikasvatuksen avulla voidaan myös parantaa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

Ministerien tulee vastata kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.

 

Kirjallinen kysymykseni kokonaisuudessaan:

KIRJALLINEN KYSYMYS

koulujen seksuaalikasvatuksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Peruskoulun oppilailla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun työpäivinä. Perusopetuslain mukaisia perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille opetettavia ns. yhteisiä aineita, on esimerkiksi terveystieto, joka sisältää seksuaalikasvatuksen.

Tärkeimpänä seksuaalikasvatuksen tavoitteena on terveen ja tasapainoisen minäkuvan kehittyminen. Lasten ja nuorten kohdalla seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tukea ja suojella seksuaalista kehitystä. Tavoitteena on, että kasvatuksen avulla lapset ja nuoret hankkivat tiedot, taidot ja positiiviset arvot, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen seksuaalisuuttaan ja nauttiakseen siitä, luodakseen turvallisia ja tyydyttäviä suhteita ja ottaakseen vastuuta omasta ja muiden seksuaaliterveydestä ja hyvinvoinnista.

Seksuaalikasvatuksen avulla voidaan parantaa myös seksuaaliterveyttä. Laadukas, kokonaisvaltainen ja asiantunteva seksuaalikasvatus auttaa ihmisiä tekemään valintoja, jotka parantavat heidän elämänlaatuaan ja kehittävät osaltaan yhteiskuntaa myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus saada ikäänsä nähden sopivaa ja oikeisiin tietoihin perustuvaa seksuaalikasvatusta.

Yle uutisoi 12.1.2018, että esimerkiksi Mukkulan ja Nastolan kouluissa on päädytty siihen, että seksuaaliasioiden käsittely on voitu jättää joidenkin nuorten osalta väliin heidän vanhempiensa vaatimuksesta. Heille on järjestetty korvaavana opetuksena muita terveyskasvatuksen asioita. (https://yle.fi/uutiset/3-10015704)

Seksuaalikasvatuksen kieltäminen rikkoo lasten ja nuorten oikeuksia. Perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen ml. seksuaalikasvatukseen osallistuminen on lasten ja nuorten oikeus ja se kuuluu oppivelvollisuuteen. Perusopetuksessa ei voida lähteä siitä, että vanhemmat voivat kieltää tiettyjen oppisisältöjen opettamisen lapsilleen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että jokainen lapsi ja nuori saa Suomessa opetussuunnitelman mukaista terveyskasvatusta ml. seksuaalikasvatusta?

Onko hallitus tietoinen siitä, että joissain kunnissa osa nuorista jätetään opetussuunnitelman mukaisen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle, ja miten hallitus aikoo ohjeistaa kuntia asiassa?

 

Helsingissä 17.1.2018

Hanna Sarkkinen /vas

Kommentit

kommenttia