YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Julkisuudessa olleiden tapausten perusteella on kuitenkin syytä kysyä, kuinka hyvin lapsen etu otetaan huomioon ulkomaalaislain soveltamisessa. On ihmeteltävä tapaa, jolla viranomaiset tulkitsevat lapsen etua.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan poliisi on valmistellut Suomessa perheensä kanssa asuvan 14-vuotiaan thaimaalaistytön käännyttämistä Suomesta Thaimaahaan. Puolitoista vuotta Suomessa äitinsä, pikkusiskonsa ja isäpuolensa kanssa ollut tyttö on hakenut oleskelulupaa Suomesta, mutta saanut kielteisen päätöksen. Maahanmuuttovirasto on perustellut kielteistä päätöstä sillä, että se katsoo tytön tosiasiallisen huoltajan oleva hänen Thaimaassa asuva biologinen isänsä. Thaimaalainen isä ei kuitenkaan ole tytön laillinen huoltaja ja myös hän haluaisi tytön jäävän Suomeen. Tapauksesta on kertonut muun muassa Yle.

Lapsen edun arviointi ei ole yksiselitteistä tai aina helposti arvioitavissa. Tässä tapauksessa kuitenkin sekä lapsi että molemmat vanhemmat  katsovat, että lapselle olisi parasta saada jatkaa koulunkäyntiä ja perhe-elämän viettoa Suomessa äitinsä, isäpuolensa ja puolisisarustensa kanssa. On hyvin vaikea ymmärtää, miksi virkamies olisi perhettä itseään paremmassa asemassa tilanteen arviointiin.

Useat asiantuntijat ja oleskelulupa-asioiden lähellä toimivat henkilöt ovat pitäneet lapsen edun ensisijaisuuden oikeudellisen velvoittavuuden ymmärrystä Suomessa heikkona. Lapsen edun analysointia Maahanmuuttoviraston käytännössä on kritisoitu puutteelliseksi. Lapsen edun kannalta kyseenalaisia päätöksiä on tullut esiin myös turvapaikkapäätöksenteon yhteydessä.

Julkisuuteen nousevat yksittäiset, epäoikeudenmukaisilta tuntuvat soveltamistilanteet saavat usein laajaa huomiota ja antavat kasvot viranomaisprosessien vaikutuksille. Yksittäistapaukset eivät kerro tietenkään koko kuvaa, mutta vain yksittäistapausten kautta päästään kiinni laajempiin rakenteisiin ja viranomaisten tosiasiallisiin käytänteisiin.

Jätin hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen lapsen edun toteutumisesta Maahanmuuttoviraston tulkintakäytännöissä. Kysyn ministeriltä:

Miten lapsen etu ja ihmisoikeus perhe-elämään turvataan Maahanmuuttoviraston tulkintakäytännöissä?

Miten oikeudellisesti velvoittava lapsen edun ensisijaisuus varmistetaan viranomaisten soveltamiskäytännössä?

Mihin toimiin hallitus ja Maahanmuuttovirasto aikovat ryhtyä edistääkseen lapsen oikeuksia täysimääräisesti kunnioittavaa ja ihmisoikeusmyönteistä tulkintatapaa ulkomaalaisasioissa?

Kommentit

kommenttia