Tuulivoima herättää tunteita ja tuulivoimasta on valitettavasti levitetty myös paljon virheellistä tietoa. Tuulivoimalla ei kaikkea energiantuotantoa tulla ikinä kattamaan, mutta se on osa tulevaisuuden päästötöntä energiajärjestelmää.

Kaikissa energiantuotantomuodoissa on haittoja, myös tuulivoimassa. Tuulivoiman etuna on päästöttömyys ja paikallisuus. Siksi sen määrää tulisi lisätä.

Keskustelu tuulivoimasta ja muusta uusiutuvan energian tuotannosta on ajankohtaista, sillä hallitus on valmistelemassa uutta uusiutuvan energian tukea, jossa tuulivoima on mukana. Lausuntokierros on juuri päättynyt, ja seuraavaksi hallitus muokkaa lakitekstiä lausuntojen perusteella. Luonnosvaiheen tekstiin voi tutustua täällä: http://tem.fi/documents/1410877/2132292/HE_luonnos+14092017.pdf/5c7f255e-1568-4298-8672-6dc7927dcdc1

Seuraavassa muutamia yleisiä väitteitä tuulivoimasta sekä vastaukset niihin:

Suomessa ei tuule!

Tuuliolot Suomessa soveltuvat erittäin hyvin tuulivoimalle. Suomessa tuulee päivittäin paikasta riippuen keskimäärin 6,5–10 m/s. Tämänhetkiset tuulivoimalat pystyvät tuottamaan energiaa 4–25 m/s tuulella, joten kyllä Suomessa tuulee aivan riittävästi. Suomessa tuulee eniten syksyllä ja talvella. Seuraavien kuukausien aikana tuulivoimalat jauhavat sähköä suurella teholla.

Tuulivoima on liian epävakaata!

Suomessa tarvitaan eniten sähköä talvella, ja juuri talvella tuulivoiman tuotanto on hyvällä tasolla. Kun tuulivoiman osuus sähköntuotannosta toivottavasti kasvaa, tarvitaan parempaa suunnittelua voimaloiden sijoittumiselle ja siirtoyhteyksien kehittämiselle, sillä jossain päin maata tuulee aina. Energian varastoinnin, kysyntäjoustojen ja älykkään sähköverkon edetessä vaihtelevuuden ongelma lievittyy. Esimerkiksi sähköautojen akut toimivat suurena varastona, kunhan niiden määrä lisääntyy.

Tuulivoima on kallista!

Tuulivoima on hyvin kilpailukykyinen hinnaltaan verrattuna muihin energiantuotantomuotoihin. Tuoreen selvityksen mukaan tuulivoima on energian uusinvestoinneista kaikkein halvin. Kuitenkin nykyisessä energiamarkkinatilanteessa kaikki uusinvestoinnit kamppailevat kannattavuuden kanssa. Edellinen tuulivoimatuki epäonnistui siinä mielessä, että syöttötariffin taso säädettiin liian korkeaksi, kun kukaan ei osannut ennustaa sähkön hinnan laskua. Vanha tuulivoimatuki tuli valtiolle liian kalliiksi. Siksi uusi tukimuoto rakennetaan kokonaan toisella tavalla. Parasta tietenkin olisi, että päästöjen hinta olisi riittävän korkealla jolloin uusiutuvia energiainvestointeja ei tarvitsisi lainkaan tukea.

Tuulivoima aiheuttaa terveyshaittoja!

Asiaa on tutkittu, eikä tuulivoima aiheuta terveyshaittoja. Voimaloista kuuluva ääni ja maiseman muuttuminen voivat olla ihmisten mielestä negatiivisia, mutta terveysongelmia ne eivät tutkimusten mukaan aiheuta. Voimaloiden sijoittelussa huomioidaan äänen kuuluminen koteihin ja säännöksillä estetään voimaloiden rakentaminen liian lähelle asutusta.

Tuulivoima ei työllistä Suomessa!

Tuulivoiman rakentaminen tuo välittömiä hyötyjä Suomelle työpaikkoina ja investointeina. Tällä hetkellä alalla työskentelee lähes 6000 henkeä ja viennin arvo on noin miljardi euroa vuodessa. Tuulivoimateknologiaa kehittämällä on mahdollista saada lisää kestäviä työpaikkoja. Tuulivoiman lisääminen parantaa Suomen energiaomavaraisuutta. Vaikka voimalalaitteet tulevat usein ulkomailta, niin tuulivoiman etuna on se, että tuuli on raaka-aineena ilmaista ja täysin kotimaista.

Tuulivoimalla voidaan kattaa vain pieni osa Suomen energiatarpeesta!

Tällä hetkellä Suomen sähkönkulutuksesta tuotetaan noin 5–6 % tuulivoimalla. Ruotsissa vastaava luku on 10 %. Ei ole mitään estettä, ettei Suomessakin luku voisi nousta kymmeneen, viiteentoista tai pitkällä aikavälillä kahteenkymmeneen prosenttiin, mutta se vaatii investointeja. Tulevaisuuden energiantuotanto on monen osatekijän paletti.

Ympäristön ja ilmaston kannalta parasta sähköä on se, jota ei ole tarvinnut tuottaa ollenkaan. Siispä Suomen tulee uusiutuvan energiantuotannon lisäksi panostaa voimakkaasti energiatehokkuuteen koko yhteiskunnassa. Uusiutuva energia on kotimaassa tuotettua energiaa, fossiiliset kun tuodaan ulkomailta. Uusiutuviin kannattaa panostaa siis niin ilmaston, talouden kuin huoltovarmuudenkin takia.

Kommentit

kommenttia