Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien homoseksuaalien vainoja Tšetšeniassa. Maassa on kevään aikana raportoitu homoihin kohdistuvasta vainosta ja sieppauksista, joissa kaapattuja kidutetaan ja jopa tapetaan.

Kysyn ulkoministeri Timo Soinille osoitetussa kirjallisessa kysymyksessä, että miten Suomi voi toimia kansainvälisesti Tšetšenian homoihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kansainvälisesti kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten ja syrjinnän loppumiseksi.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

 

KIRJALLINEN KYSYMYS

Tšetšenian homoseksuaalien ihmisoikeudet

Eduskunnan puhemiehelle

Kevään aikana julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Tšetšeniassa on siepattu yli sata homoseksuaalia miestä. Sanomalehti Novaja Gazetan mukaan sieppaukset ovat osa homoseksuaalisuuden vastaista kampanjointia Tšetšeniassa ja siepattuja homomiehiä on kidutettu ja pahoinpidelty. Myös muutamista kuolemaan johtaneista sieppauksista on uutisoitu. Venäläinen kansalaisjärjestö Russian LGBTI Network on vahvistanut Novaja Gazetan tiedot ja toimii sieppausten uhrien auttamiseksi.

Tšetšenian tasavalta on osa Venäjän federaatiota. Tšetšenian viranomaiset kieltävät järjestelmällisen vainoamisen, vaikka Tšetšeniassa on raportoitu aiemminkin LGBTI-ihmisiin kohdistuneesta väkivallasta ja vainoamisesta. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset kuitenkin velvoittavat Venäjän ja Tšetšenian viranomaisia tutkimaan viharikokset ja asettamaan niihin syyllistyneet syytteeseen.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan seksuaalivähemmistöihin kohdistuva vihapuhe ja syrjintä on maassa yleistä. Maassa on Amnestyn mukaan esiintynyt myös niin sanottuja homoseksuaalien kunniamurhia, joissa homot joutuvat usein oman perheensä surmaamiksi, koska homoseksuaalisuus koetaan maassa yleisesti häpeäksi ja tuomittavaksi.

Suomen tulee yhdessä muiden EU-maiden ja kansainvälisen yhteisön kanssa toimia, jotta Venäjän ja Tšetšenian viranomaiset toimisivat homoihin kohdistuvan vainon ja syrjinnän lopettamiseksi ja tutkisivat perusteellisesti Tšetšenian homoihin kohdistuvat ihmisoikeusrikokset, ja että maat toimittavat rikoksiin syyllistyneet oikeuteen. Lisäksi Suomen on toimittava kansainvälisesti vainojen uhrien auttamiseksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Miten Suomi voi toimia kansainvälisesti Tšetšenian homoihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kansainvälisesti kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten ja syrjinnän loppumiseksi?

 

Helsingissä 1.6.2017

Hanna Sarkkinen /vas

Kommentit

kommenttia