Hallintarekisterilain käsittely on ollut outo näytelmä. Viimeiset vauhdikkaat käänteet nähtiin viime viikolla, kun asia vedettiin yllättäen pois eduskunnan asialistalta hallituspuolueiden riitauduttua. Yhtä yllättäen asia jälleen palasi eduskunnan päiväjärjestykseen, mutta iltahämäriin keskelle sote-uudistuksesta käytyä monituntista keskustelua. Opposition äänin asian käsittely päätettiin keskeyttää ja siirtää käsiteltäväksi päiväsaikaan. Keskustelua asiasta jatketaan tiistaina 16.5. ja keskiviikkona 17.5. on tarkoitus äänestää lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jään jännityksellä odottamaan, eteneekö asia tällä kertaa äänestykseen saakka.

Tässä lakiesityksessä ei sallita suomalaisten hallintarekisteröidä omistuksiaan Suomessa, mutta se sallitaan ulkomaiden kautta. Suomessa on tähän asti ollut käytössä osakkeiden suora omistus. Suomalaisyhtiöiden osakkeet on laskettu liikkeelle suomalaisessa arvopaperikeskuksessa, jossa suomalaiset ovat omistaneet arvopapereita omilla nimillään suoran omistuksen mallilla ja yleisöjulkisesti. Omistusten hallintarekisteröinti tarkoittaa sitä, että todellisen omistajan ja edunsaajan sijaan arvopaperin omistajaksi kirjataan välimies eli tilinhoitaja, käytännössä esimerkiksi pankki. Omistusten hallintarekisteröinti aiheuttaa ongelmia, sillä niiden avulla voidaan luoda pitkiäkin omistusketjuja, joissa arvopaperin todellinen omistaja ja edunsaaja hukkuu. Hallintarekisteröinti helpottaa veronkiertoa, talousrikollisuutta ja korruptiota.

Hallintarekisterit ja omistusten piilottaminen ovat terveen ja toimivan talouden este. Verottaja ei saa asiaan kuuluvia verotuloja, markkinat eivät toimi kunnolla, kun tieto ei ole saatavilla, salaisuus mahdollistaa talousrikollisuuden, päättäjien kytkyt voidaan piilottaa ja vapaalla medialla ei ole pääsyä omistajatietoihin. Suomen ja EU:n tulisi edetä kohti omistusten kokonaisvaltaista avoimuutta, ja hallintarekisterit vievät meitä päinvastaiseen suuntaan.

 

Perussuomalaisten takki kääntyi

Perussuomalaisten irtautuessa hallituksen sovusta toivoin, että hallitus olisi lopulta ottanut järjen käteen ja hallintarekisteri nyt vihdoin haudattaisiin. Näin ei valitettavasti käynyt, vaan hyväksyttävänä on sama lakiesitys kuin vuosi sitten. Mitään muutoksia hallintarekisteröinnin osalta ei ole tullut. Ainoa asia joka käsittelyn kuluessa on muuttunut, on perussuomalaisten kanta lakiesitykseen. Aiemmin Perussuomalaisten vastustivat lain hyväksymistä tällaisenaan, mutta nyt se yhtäkkiä kelpaakin.

Perussuomalaisten vastarinta pehmitettiin lausumalla korotetusta ennakonpidätyksestä tunnistamattomaksi jääville suomalaisomistuksille. Tämä kiireessä muotoiltu uusi lausuma ei riitä ratkaisemaan lakiesityksen ongelmia. Uuden lausuman 50 prosentin korotettu osinkotulojen ennakonpidätys hallintarekisteröidyille omistuksille luo kannustimen omistusten ilmoittamiseen, tosin sen oikea kohdentaminen on riittävien tietojen puuttuessa vaikeaa.

Jos hallintarekisteröidyn omistusjärjestelyn päämotiivi on omistusten piilottaminen, ei tällainen verokannustin toimi. Se ei takaa yleisöjulkisuutta tai auta talousrikollisuuden torjuntaa. Verotulojen menetys on vain yksi hallintarekisteröinnin ongelmista. Omistusten piilottaminen aiheuttaa myös muita ongelmia ja mahdollistaa rikollisuutta, korruptiota ja sisäpiirijärjestelyitä. Näitä ongelmia ei tällä lausumalla ratkaista.

Ennakonpidätystä on myös vaikea periä, jos varoja kotiutetaan hallintarekistereiden kautta pankkitileille, jotka sijaitsevat veroparatiiseissa tai vaikkapa Yhdysvalloissa. Muutoinkin lisäveron kiertäminen lienee mahdollista. Pitkän omistusketjun takaa ei välttämättä tiedetä, että taustalla on suomalainen omistaja, jolloin 50 prosentin ennakonpidätystäkään ei osata periä oikein kohdistetusti. Ennakonpidätys ei myöskään koske myyntivoittoja.

 

Miksi hurskaita toiveita ei kirjoitettu lakipykäliin?

Lausumissa esitetään hallitukselle toiveita siitä, että se aloittaa jatkovalmistelun ulkomailla hallintarekisteröinnin sallimisen synnyttämien porsaanreikien tukkimiseksi. Lakiesitys makasi talousvaliokunnassa yli vuoden, kun hallituspuolueet eivät päässeet yksimielisyyteen asiasta. Vuoden odotuksen aikana olisi eduskuntaan voitu tuoda lausumien edellyttämät täydentävät lakimuutokset, joilla veronkierron ja talousrikollisuuden mahdollistavia porsaanreikiä olisi tukittu. Silloin olisimme voineet arvioida kokonaisuutta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan sekä yleisöjulkisuuden ja avoimuuden näkökulmasta.

Koska hallitus ei näin tehnyt, joudumme me oppositiossa esittämään lain hylkäämistä ja uudelleenvalmistelua. Lakiesitystä tulisi muuttaa siten, että suomalaisilta vaadittaisiin suomalaisten osakkeiden suoraa omistusta myös silloin, kun arvopaperit on laskettu liikkeelle muualla kuin Suomessa ja vähintään nykyisen yleisöjulkisuustason säilyttämistä.

 

EU-säännösten tulkintaa

Hallitus sanoo, että Suomen on EU-säännösten vuoksi pakko mahdollistaa suomalaisten omistusten hallintarekisteröinti ulkomailla. On totta, että EU-direktiivi edellyttää, että arvopaperikeskusmarkkina avataan kilpailulle, joten osakkeita saa jatkossa laskea liikkeelle myös muiden maiden arvopaperikeskuksissa. Joissain maissa on yleisesti käytössä hallintarekisteröinti. Suomi ei voi estää muita maita tarjoamasta hallintarekisteröintiä eikä säädellä ulkomaisia arvopaperikeskuksia, mutta me voimme säädellä suomalaisia sijoittajia ja suomalaisia yhtiöitä ja vaatia suomalaisomistusten avoimuutta myös ulkomailla.

Kyse on EU-säännösten tulkitsemisesta. Norja on ETA-maana saman EU-sääntelyn alainen kuin Suomi, ja Norja tulkitsee EU-sääntelyä siten, että se voi edellyttää omistusten avoimuutta ja vaatia norjalaisilta norjalaisten arvopapereiden suoraa omistusta jatkossakin – myös silloin, kun omistus on järjestetty ulkomaalaisen arvopaperikeskuksen kautta. Norjan tulkintaa tukee talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turusen EU-komissiolta saama vastaus.

EU:n arvopaperiasetuksen tarkoitus ei ole lisätä omistusten salailua, joten Suomella on perusteet tulkita sääntöjä siten, että me voimme säilyttää omistusten korkean avoimuuden tason. On siis turha piiloutua EU:n selän taakse. Suomen tulisi pitää kynsin ja hampain kiinni suoran omistamisen mallista ja markkinoida sitä myös muille.

Kommentit

kommenttia