Arvoisa yleisö, ystävät ja toverit

Suomi viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden teema on ”yhdessä”. Teema sopii työväenjuhlaan hyvin. Työväenliike on osoittanut, että vain toimimalla yhdessä yhteisten tavoitteiden puolesta voidaan saavuttaa kaukaiselta kuulostaneita asioita. Kahdeksan tunnin työpäivä tai palkallinen äitiysloma, maksuttomasta korkeakoulutuksesta puhumattakaan, olivat aikanaan kaukaisia unelmia. Mutta ne saavutettiin, työllä, taistelulla ja yhteistoiminnalla. Yhdessä toimien menneet sukupolvet ovat rakentaneet suomalaisen hyvinvointivaltion ja vauraan maan.

Vasemmistoliitto haluaa muistaa ja kiittää näin vappuna kaikkia suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen osallistuneita ja kaikkia tämän maan eteen työtä menneinä vuosikymmeninä ja tänä päivänä tehneitä suomalaisia työmiehiä ja työnaisia! Haluamme muistaa ja juhlia ammattiyhdistysliikkeen, poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan aktiiveja.

***

Yhteiskuntaa pitää uudistaa, mutta uudistaminen ei saa tarkoittaa paluuta syvästi eriarvoiseen yhteiskuntamuotoon. Porvarihallitus on unohtanut, että tätä maata rakennetaan yhdessä. Hallituksen politiikka on ottaa niiltä, joilla ei ole juuri mitään ja antaa niille, joilla on jo paljon. Se on politiikkaa, joka vie meitä menneisyyteen eikä tulevaisuuteen. Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus piilottaa omistuksia hallintarekistereihin, massiiviset veronkevennykset suunnataan suurituloisille ja sosiaaliturvaa nakerretaan vähän joka nurkalta. Ammattiyhdistysliikettä Sipilä kumppaneineen on yrittänyt lannistaa milloin pakkolaeilla milloin työttömiä kepittämällä.

Hallituksen pakottamana Suomessa on sovittu työajan pidentämisestä, mikä on historiallisesti tarkasteltuna nurinkurista. Haluaako hallitus, että palaamme takaisin 1800-luvun 12-tuntiseen työpäivään? Kahdeksan tunnin työpäivän jälkeen tavoitteena pitäisi ennemminkin olla suunta kohti kuuden tunnin työpäivää, kun työn tuottavuus on jatkuvasti parantunut. On hullu ajatus, että mekaanisesti lisäämällä työaikaa saataisiin Suomi nousuun. Suomen menestys voi perustua vain osaamiseen ja työn tuottavuuteen. On myös hullua kasata työtä entisestään niille joilla sitä jo on, kun moni tuskailee työn puutteen kanssa. Työnajanpidentämisen logiikka kuuluu menneeseen, ei nykyaikaiseen tietoon ja osaamiseen perustuvaan talouteen ja yhteiskuntaan. Peruuttamalla ei pääse eteenpäin, hyvä hallitus.

Taaksepäin katsoo myös hallituksen perhepolitiikka. Puoliväliriihestä olisi kaivattu päästöstä perhevapaiden uudistamisesta siten, että perheille tulisi lisää joustoa ja naisten työssäkäyntiä ja miesten isyyttä tuettaisiin nykyistä enemmän. Mutta mitä saimme? Hallituspuolueiden puheenjohtajat ylpeilivät sillä, että ”hyvien veljien” kesken oli päätetty, että perhevapaita ei uudisteta. Ja vielä nauroivat päälle. Kaukana on myös hallituksen sisäinen tasa-arvo, kun ministereistä 12 on miehiä ja naisia vain 5. Hyvä hallitus, tasa-arvopolitiikaksi ei riitä, että hallitusohjelmassa todetaan miesten ja naisten olevan tasa-arvoisia. Tarvitaan tekoja naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi ja työelämän tasa-arvon eteen.

Meidän on korjattava myös miesten tasa-arvo-ongelmia. Erityisen huolestuttavaa on poikien heikompi koulumenestys ja koulupudokkuus. Poikien koulupudokkuuden estämiseksi on siirryttävä kohti 18 vuoden oppivelvollisuusikää. Jokaisella nuorella on oltava harrastus, jonka parissa voi löytää kavereita ja vahvistaa itsetuntoa ja itsetuntemusta. Myös miesten terveysongelmat ja naisia reilusti matalampi elinikä ovat kysymyksiä, joiden ääreen meidän on pysähdyttävä erityisesti sote-uudistuksen yhteydessä.

Naisen paikka ei ole työelämän ulkopuolella, eikä miehen paikka ole koko ajan töissä erossa perheestä. Tehdään yhdessä tasa-arvoisempaa työelämä- ja perhepolitiikkaa!

***

Suomen juhlavuosi ei tunnu kaikista juhlalta. Monissa perheissä on työttömyyttä ja osattomuuden kokemuksia sekä sosiaali- ja terveysongelmia. Vaikka yhteiskuntamme on tullut pitkän tien sadassa vuodessa ja satavuotias Suomi on yksi maailman vauraimmista ja tasa-arvoisimmista maista, on meillä yhä liikaa eriarvoisuutta. Erityisen huolestuttaa on se, että tuloerot ja syrjäytyneisyys ovat kasvussa. Meidän, tämän ajan päättäjien ja vaikuttajien tehtävä on kääntää tämä suunta. Ylisukupolvinen syrjäytyminen ja varallisuuserojen kasvu on pysäytettävä!

Työttömiä on tässä maassa kuritettu jo riittävästi. Ei ole työttömän vika, että Suomessa ei ole riittävästi avoimia työpaikkoja. Työttömien ihmisten syyllistämisen ja rankaisemisen on loputtava. Joskus työttömyyden taustalla on puutteellinen osaamistaso tai terveysongelmia, jotka pitää hoitaa kuntoon. Työttömien kepittämisen sijaan tarvitaan kannusteita. Tilkkuista ja vanhentunutta sosiaaliturvaamme on uudistettava kohti turvallista ja kannustavaa perustuloa. Työttömyyteen ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, mutta avainasemassa on yleinen talouskehitys. Suomi voi menestyä vain panostamalla osaamiseen. Maailma ympärillämme muuttuu, ja se vaatii meiltä jokaiselta uuden oppimista. Väestön korkea koulutustaso ja yritysten innovaatiot ovat avainasemassa, jotta selviämme muuttuvassa maailmassa.

Tätä tosiasiaa vasten on käsittämätöntä, että hallitus on suunnannut koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen valtaisat leikkaukset. Koulustusjärjestelmääkin on uudistettava, mutta leikkaaminen ei ole uudistamista.

Vappu on työväen juhla, mutta myös opiskelijoiden juhla. Erityistä juhlan aihetta opiskelijoilla ei kylläkään tällä hetkellä ole. Koskaan aiemmin Suomessa ei ole nähty tällaista koulutuksen ja osaamisen vähättelyä. Rahoitusta on leikattu kovalla kouralla niin varhaiskasvatuksesta, toiselta asteelta kuin korkeakoulutuksestakin sekä tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta. Opiskelijoiden ennestäänkin pientä opintotukea leikataan ensi syksystä lähtien. Opiskelijoille vappu on yleensä hauska ja kostea juhla, mutta toivoisin, että myös opiskelijavapun vietossa ja opiskelijariennoissa otettaisiin kantaa. Koulutuspetosta ei saa unohtaa!

***

Satavuotias Suomi ei saa käpertyä kuoreensa. Yhdessä -teema on ajankohtainen myös globaalisti. Yhdessä on rakennettava myös maailmanrauha. Kansainväliselle solidaarisuudelle on tänä vappuna kysyntää. Sodat ja konfliktit riehuvat monissa maissa ja maailmassa on enemmän pakolaisia kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Edessä on valtavia haasteita, joita mikään kansa ei voi ratkaista yksin. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, maailman merien ylikalastus. Kansainvälinen veroparatiisitalous, epävakaa finanssijärjestelmä, heikot työolot. Sodat, ihmisoikeusloukkaukset, terrorismi. Näiden ongelmien ja maailmantalouden syöpäkasvainten irti repimiseksi me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä.

Kotimaisten talousongelmien ja valtavien globaalien ongelmien edessä voi näyttää houkuttelevalta vaihtoehdolta käpertyä nationalismiin ja vaatia rajojen sulkemista. Se ei kuitenkaan ole mikään vaihtoehto. Suomi ei ole saari, emmekä voi eristäytyä maailman tapahtumilta. Työnväenliike ja vasemmisto on perusluonteeltaan kansainvälinen ja kaikkien ihmisten yhtäläisiä ihmisoikeuksia puolustava aate ja poliittinen liike. Maailman ja Suomen ongelmat eivät ratkea vastakkainasettelemalla tavallisia ihmisiä ja sulkemalla silmät maailman ongelmilta. Vaikeita ongelmia voidaan ratkoa yhteistyöllä ja korjaamalla kansainvälisen talousjärjestelmän epäkohtia. Puolustetaan yhdessä ihmisoikeuksia yli rajojen.

***

Koska olen saanut kunnian puhua teille täällä Rovaniemellä, Lapin pääkaupungissa, on paikallaan lausua muutama sana arktisen neuvoston puheenjohtajuudesta. Suomi aloittaa Arktisen neuvoston puheenjohtajana nyt toukokuussa. Arktisen alueen ympärillä toimii laaja kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälisyys on arkipäivää täällä Lapissa. Matkailijoita tulee joka puolelta maailmaa ja ihmiset liikkuvat sujuvasti rajojen yli. Arktisessa neuvostossa yhteistyö myös Venäjän kanssa on jatkunut, vaikka muilla areenoilla välit ovat olleet pahasti tulehtuneet. Tämä ”arktinen poikkeus” luo mahdollisuuden edistää rauhaa ja vuoropuhelua ja ainutlaatuisen luonnon suojelua pohjoisessa.

Suomen rooli Arktiksella on merkittävä. Puheenjohtajuus on mahdollisuus tuoda esiin omaa pohjoista osaamistamme. Arktisen alueen painoarvo kasvaa koko ajan. Pohjoisen jääpeitteen hupeneminen ilmaston lämpenemisen seurauksena johtaa siihen, että yhä useammat maat kiinnostuvat alueesta. Kiina on jo Arktisen neuvoston tarkkailija-jäsen ja koko Itä-Aasia on kiinnostunut alueesta. Suomi voi käyttää puolueetonta asemaansa ja rakentavaa ulkopolitiikkaa vakauden edistämiseksi pohjoisilla alueilla.

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen paljon arktisille alueille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on erityisen tärkeää herkän arktisen luonnon sekä luonnosta riippuvaisten elinkeinojen kannalta. Ilmastonmuutoksen torjumisen ja arktisen luonnon tulee näkyä Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuden aikana. Toiminta alueella on tehtävä herkkää luontoa kunnioittaen. Arktinen alue on liian hieno turmeltavaksi.

***

Sipilän hallitus murentaa hyvinvointivaltiomme perusteita monelta suunnalta. Suurin ja perustavanlaatuisin hanke on sote-uudistus. Sitä ei valitettavasti tehdä yhdessä, sillä hallitus on sivuuttanut opposition ja asiantuntijat historiallisen tärkeän uudistuksen valmistelutyössä.

Suomi tarvitsee ehdottomasti sote-uudistuksen, mutta hallituksen käsissä tärkeä uudistus muuttunut bisnes-uudistukseksi. Alkuperäiset tavoitteet saumattomista hoitoketjuista, hyvästä palveluiden saatavuudesta ja kustannustehokkuudesta ovat unohtuneet. Tilalle on tullut pakkoyhtiöittäminen ja pakkoyksityistäminen. Markkinoiden ja rahantekomahdollisuuksien avaaminen kansainvälisille terveyskonserneille.

Hallituksen retoriikka on taitavaa, mutta pintaa raaputtamalla paljastuu karu totuus. Hallituksen sote-uudistus tarkoittaa, että rahaa kuluu enemmän, mutta palveluketjut heikentyvät. Suomi menee kohti markkinaehtoista amerikan sote-mallia, jossa rahaa terveyspalveluihin käytetään lähes tuplasti Suomeen verrattuna mutta kansanterveydelliset tulokset ovat merkittävästi heikompia. Puolet enemmän rahanmenoa ja puolet enemmän lapsikuolemia, sitäkö me haluamme?

Vasemmistoliitto haluaa palauttaa sote-uudistuksen sen alkuperäisiin tavoitteisiin. Meille tärkeintä on kansanterveys ja kansatalous. Haluamme kansalaisille tasa-arvoisempia sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntavaalien tuloksen perusteella sitä samaa haluavat myös suomalaiset. Hallituspuolueiden kannatus romahti ja Vasemmisto sai vaalivoiton. Keräämme nyt nimiä vetoomukseen oikeudenmukaisen sote-uudistuksen puolesta, ja luovutamme vetoomuksen hallitukselle niinsanotun valinnanvapauslainsäädännön eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Yhdessä voimme vielä palauttaa sote-uudistuksen oikeille raiteille.

Vaikka kuntavaaleista on vasta lyhyt aika, on nurkan takana odottamassa jo seuraavat vaalit. Maakuntavaalit käydään ensi tammikuussa, ja silloin valitaan päättäjät perustettavien maakuntien valtuustoihin. Sote-tehtävien antaminen maakuntatason hoidettavaksi on järkevää. Mutta on älytöntä, että vaaleihin on alle vuosi, mutta emme vieläkään tarkasti tiedä, millä reunaehdoilla maakunnat tulevat toimimaan. Sote-tehtävä on maakuntien merkittävin työnsarka, mutta maakunnille siirtyy paljon muitakin tehtäviä, eikä eduskunta ole vielä edes saanut kaikkia lakiesityksiä käsittelyyn. Vaikka tilanne on epäselvä, niin siitä lähdetään, että tehdään maakuntavaaleissa punavihreä vaalivoitto!

***

Suomi on käännekohdassa. Työmarkkinat, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä ovat murroksessa. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen pakottaa meitä muuttamaan elintapojamme. Robotisaatio ja digitalisaatio muuttaa työn ja elämän. EU natisee liitoksistaan ja maailman voimasuhteet muuttuvat.

Mutta lamaantua ei saa! Isot ongelmat vaativat yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Me vasemmistossa haluamme, että tätä maata rakennetaan ja uudistetaan jatkossakin yhdessä ja kaikki pidetään mukana. Politiikalla on merkitystä. Ammattiyhdistystoiminnalla on merkitystä. Kansalaistoiminnalla on merkitystä. Tehdään yhdessä työtä paremman huomisen puolesta!

Pidetään yhdessä hauska vappu!

18033341_1490248501007903_5220992247338889787_n

– Hanna

Kommentit

kommenttia