Me suomalaiset käytämme oman osuutemme maailman luonnonvaroista loppuun tämän vuoden osalta jo huhtikuussa. Päivä tulee vastaan joka vuosi aiemmin. Jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuin me, tarvittaisiin yli kolme maapalloa.

Kun maapalloja on kuitenkin käytettävissämme vain yksi, on meidän vähennettävä luonnonvarojen ylikulutusta ja ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Siksi meidän täytyy:

  • vähentää turhaa kulutusta ja siirtyä kohti kiertotaloutta, joka perustuu raaka-aineiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.
  • lisätä energiatehokkuutta ja siirtyä energiantuotannossa uusiutuviin lähteisiin.
  • vähentää liikenteen päästöjä suosimalla joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä, sekä siirtymällä vähäpäästöisiin liikennepolttoaineisiin.
  • suosia kasvispainotteista ja ilmastoystävällistä ruokaa.

Siirretään Suomen ylikulutuspäivää eteenpäin – yhdessä!

Kommentit

kommenttia