Vasemmisto on rakkautta. Vasemmistolaisuus on rakkauden tekoja ja rakkaudellista suhtautumista lähimmäiseen, ja lähimmäinen tarkoittaa vasemmistolle kaikkia ihmisiä. Vasemmistolainen ihmiskuva on positiivinen, uskomme että jokainen ihminen on perusluonteeltaan kykeneväinen kasvuun ja kehitykseen. Vasemmisto on tulevaisuuden uskoa, uskoa ihmiseen ja muutoksen mahdollisuuteen. Vasemmistolaisuus on kunnioittamista, kaiken elämän ja jokaisen ihmisen yhtäläistä arvostusta.  Vasemmisto on iloa, halua luoda ilon ja hyvän elämän mahdollisuuksia kaikille.

***

Miksi minä avaan puoluekokouksen puhumalla rakkaudesta, uskosta ja ilosta? Siksi, koska koen, että monet Vasemmistossa pohtivat tällä hetkellä puolueemme perusluonnetta, elintilaa, kannatuskäyriä ja tulevaisuuden suuntaa.

Minulle Vasemmiston perusluonne on lähimmäisen rakkaus eli solidaarisuus, ihmisten yleinen veljeys. Veljeyden vaatimus tarvitsee toteutuakseen radikaalia tasa-arvopolitiikkaa ja tinkimätöntä oikeudenmukaisuus-ihanteen vaalimista ja siitä vasemmistolaisuudessa on lopulta kyse.

Rakkaus on poliittinen kysymys, erityisesti nousevan rasismin ja kiihkokansallismielisyyden sekä ihmisiä syrjäyttävän ja köyhyyttä lisäävän leikkauspolitiikan aikana. Rakkaus, oikeudenmukaisuus ja radikaali tasa-arvo on kestävä poliittisen toiminnan ohjenuora ja tavoite. Se on vasemmistolaisuuden ydin. Se ydin kestää ja säilyy, näyttivät gallupit mitä vain. Minulle vasemmistolaisuus on sydämen asia.

Puhun tästä myös siksi, että liian usein meidät mielletään negatiiviseksi tai kehitystä jarruttavaksi voimaksi. Liian usein myös itse alistumme jarruttajan rooliin. Vasemmiston ei tule olla jarrumiehen roolissa, vaan painamassa yhteiskunnallisen muutoksen kaasupoljinta.

Samalla kun vaalimme sitä, mikä nykyisessä on arvokasta, meidän tulee olla valmiita muuttamaan se, mikä ei toimi ja kyseenalaistamaan totuttu. Meidän on oltava yhteiskunnan ja politiikan muutosvoima.

***

Maailmanmuuttaminen on vakava asia, mutta sitä ei tarvitse tehdä vakavalla naamalla. Rakkaus ja ilo on kestävä ohjenuora myös puolueen sisäisessä toiminnassa. Puoluetoiminta saa ja sen pitää olla hauskaa ja palkitsevaa.

Iloinen asenne ja lähimmäisen rakkauden ilmeneminen puolueen sisäisessä toiminnassa voi tuoda tuloksia myös poliittisessa kannatuksessa. Toisia arvostavaan ja innostuneeseen porukkaan on helpompi tulla mukaan. Rakastakaamme siis myös puoluetoveriamme.

Porvarit tarjoavat kansalle synkkyyttä, pelkoja ja pimeitä välttämättömyyksiä. Me Vasemmistossa voimme ja meidän pitää tarjota ihmisille tulevaisuuden uskoa ja positiivisen muutoksen mahdollisuutta.  Me voimme tarjota ihmisille rakkautta. Meidän on oltava yhteiskunnan valonkantaja.

***
Kolmessa vuodessa on tapahtunut paljon maailmassa, politiikassa ja puolueessa. Yhdet vaalit on voitettu ja toiset hävitty.  Puolueen toimintaa on kehitetty, on järjestetty jäsenkyselyitä ja jäsenäänestys uudesta puheenjohtajasta. On aloitettu kampanjatoimintaa. Eduskuntaryhmään on muodostettu ryhmäkanslia ja viestintää on kehitetty.  Paljon on vielä tehtävää ja uudistuksia tarvitaan, mutta on hyvä välillä katsoa taaksepäin ja huomata ja tunnustaa kaikki tehty työ.

Erityisesti haluan antaa tunnustusta väistyvän puheenjohtaja Paavo Arhinmäen seitsemän vuoden työlle puheenjohtajana. Minulle Paavon väistyminen on haikea hetki, sillä Paavo sinä olet minulle paljolti modernin Vasemmiston symboli. Sinä olet syy, miksi minäkin olen mukana tässä liikkeessä. Sinun johdollasi Vasemmisto on siirtynyt harppauksittain eteenpäin, jäsenten osallistuminen on parantunut, yhdessä tekemisen henki on vahvistunut ja puolueen poliittinen linja on vakiintunut. Puhun varmasti meidän kaikkien puolesta kun kiitän sinua Paavo yhteisen asian eteen tekemästäsi valtavasta ja mittaamattomasta työstä puheenjohtajana.

***

Puolue olemme me kaikki. Puheenjohtaja ja muut johtohenkilöt eivät yksin tee puoluetta tai sen linjaa, vaan me kaikki jäsenet ja aktiivit teemme sen yhdessä, ja puoluekokous on paikka sen tekemiseen.

Erityisen tärkeä on tänä viikonloppuna hyväksyttävä poliittinen tavoiteohjelma, joka ohjaa politiikkaamme tulevina vuosina. Myös hyväksyttävät aloitevastaukset ohjaavat tulevan puoluehallituksen työskentelyä. Suhtautukaamme siis näihin päätöksiin niiden vaativalla vakavuudella, viikonloppuna päätettävien tärkeiden asioiden ei saa antaa hukkua henkilövalintojen alle.

Muutenkin meidän kaikkien on hyvä tiedostaa, muistaa ja tunnustaa se, että puolue olemme me kaikki. Rakenteet ja johtajat eivät tee puolueen toimintaa. Edes loistava uusi, jäsentemme valitsema puheenjohtaja Li Andersson ei yksin rakenna puolueen toimintaa ja tulevaa menestystä, vaan siihen tarvitaan meitä kaikkia.

Puolueen pitää olla omatoimisen tekemisen ja toiminnan mahdollistava alusta, mutta meidän jäsenten ja aktiivien tehtävä on tuoda sisältö ja puhaltaa henki puolueeseen. Korkeampien voimien väliintuloa odotellessa asioita voi tehdä itse.

Meidän kaikkien iso tehtävä lähitulevaisuudessa on lähestyvät kuntavaalit ja uudet maakuntavaalit. Toivon, että viette täältä kotiin mennessänne iloa ja paloa tehdä politiikkaa ja tulevia paikallisvaaleja. Ne vaalit ratkaistaan paikallisella työllä ja ehdokasasettelulla. Menkää siis ja rohkeasti pyytäkää ihmisiä ehdokkaiksi listoillemme!

***

Toivon teille kaikille aktiivista, keskustelevaista ja osallistuvaa puoluekokousta. Tehkää työtä, mutta muistakaa myös pitää hauskaa! Somettakaa ahkerasti, sillä näkyvyydenkin rakentaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Lähimmäisen rakkauden ja yleisen veljeyden hengessä, menkää joka päivä juttelemaan jollekin ennestään tuntemattomalle puoluetoverille. Rikkaus ja rakkaus lisääntyy jakamalla, ei siis pihistellä!

Hyvät ystävät, tervetuloa Vasemmistoliiton puoluekokoukseen rakkaaseen kotikaupunkiini Ouluun!

Kokous on avattu.

Kommentit

kommenttia