Suomen talouden ongelmana on kasvunäkymien ja työllisyyden paranemisnäkymien puute. Ongelmat ovat osittain rakenteellisia, mutta tiukka talouspolitiikka ja liika säästäminen pahentaa tilannetta. Rakenteellisia muutoksia tarvitaan, mutta nyt pitää uskaltaa myös elvyttää, eli investoida järkeviin infra- ja kehityshankkeisiin ja laittaa elpyminen näin vauhtiin.

Taloutta on lähdettävä elvyttämään, tarvittaessa vaikka historiallisen edullisella velkarahalla. AAA-maana, velan korko oli 2,29 % tammikuussa 2013. Nyt noin puolitoista vuotta tästä AA+ -maana korko oli viime viikolla 1,41 %. Suomen luottoluokitusta ei laskettu julkisen talouden velkaantumisen takia vaan heikkojen kasvunäkymien vuoksi. Vaikka pelottelu luottoluokituslaskulla on vauhdissa, esimerkiksi professori Sixten Korkman on sanonut, ettei luottoluokituksen laskulla ole merkitystä.

Elvytyskohteita löytyy. Pohjois-Suomessa kaivataan kipeästi rautateiden ja maanteiden kohentamista. Myös Perämeren alueen satamiin voitaisiin satsata. Pääkaupunkiseudulle taas pitäisi rakentaa vuokra-asuntoja. Lisäksi tarvittaisiin satsauksia esimerkiksi bioenergian, älyliikenteen, tietoliikenteen, vihreän teknologian ja terveysteknologian kehittämishankkeisiin sekä muiden kasvualojen hankkeiden, tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen.

Jos valtio investoisi tuntuvasti järkeviin hankkeisiin, monet yritykset saisivat urakoita, ihmiset saisivat töitä ja Suomen kilpailukyky paranisi. Myös muille yrityksille tulisi töitä kysynnän kasvaessa. Panostamalla infraan ja kasvualoihin luotaisiin pohjaa yritysten kasvulle ja uusille innovaatioille ja sitä kautta uusille työpaikoille ja kasvaville vientituloille. Julkinen sektori saisi osansa takaisin verotulojen muodossa ja valtion suhteellinen velkaantuneisuusaste lähtisi laskuun.

Taloustieteen professori Pertti Haaparannan mukaan leikkauspolitiikan jatkaminen olisi turmiollista. Leikkauspolitiikkaa on toteutettu jo pitkään euroalueella ja tulokset ovat kurjat: vienti on supistunut 16,5 prosenttia vuosien 2005 ja 2012 välillä. Samaan aikaan elvyttäneen USA:n vientilasku kyseisellä ajanjaksolla on ollut vain 2 prosenttia. Jos kaikki maat keskittyvät vain vähentämään velkaantumista ja leikkaamaan, ei työtä synny eikä talous elvy. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF suosittelee Suomellekin elvytystä ja julkisten investointien tekemistä.

Valtionvelkaa ei tarvitse hysteerisesti pelätä. Professori Pertti Haaparannan mukaan Suomi voisi velkaantua jopa 100 % suhteessa BKT:hen, jos velka käytettäisiin viisaasti luoden uusia työpaikkoja ja sitä myötä verotuloja. Syntyneen myönteisen talouskehityksen jälkeen velkaa voitaisiin hoitaa pois hyvällä tahdilla. On myös huomioitava, että velkaelvytys voi pienentää julkisen talouden velkaantumisastetta kun BKT lähtee kasvuun.

Hanna Sarkkinen
Kansanedustajaehdokas (vas)

Kirjoitus julkaistu Kalevan mielipidepalstalla 31.10.2014

Kommentit

kommenttia